LIÊN HỆ

Công ty TNHH Kim Phú Thịnh

Địa chỉ: 1578 Nguyễn Cửu Phú, Tân Kiên, Bình Chánh, TP.HCM

Hotline: 0908 773 798 – Email: kimphuthinh@gmail.com